תנאי שימוש

כל הנתונים המוצגים באתר הם בכפוף לתוצאות כפי שפורסמו ע"י מפעל הפיס, והיא האחראית הבלעדית על כרטיסי הזכייה והזוכים, בנוסף אנחנו ממליצים לגולשים לאמת את התוצאות שלהם גם מול האתר הרשמי של מפעל הפיס.